ING Groep Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Het ING in de Samenleving-verslag beschrijft onze rol in de maatschappij en onze duurzame initiatieven in 2012. Het omvat het gehele boekjaar, lopende van januari 2012 tot en met december 2012.


In het verslag staat de meest recente informatie over het beleid en de prestaties van de onderneming op het gebied van milieu en maatschappij in 2012. Het omvat gegevens over verschillende aspecten van ons bedrijf en onze activiteiten, en is bedoeld om te voorzien in de informatiebehoefte van onze stakeholders, waaronder onze klanten, medewerkers en de duurzame beleggersgemeenschap.

Verzamelen van gegevens voor dit verslag

Om de relevante gegevens voor dit verslag te verzamelen, hebben ING-bedrijfsonderdelen waarover wij een beleidsbepalende invloed hebben en die meer dan 100 FTE’s in dienst hebben hun maatschappelijke en milieuprestatiegegevens beschikbaar gemaakt aan de afdeling ING Sustainability. Daarnaast heeft een klein aantal bedrijfsonderdelen met minder dan 100 FTE’s eveneens prestatiegegevens beschikbaar gemaakt voor opname in het algehele proces. Deze informatie wordt verzameld met behulp van een eigen online instrument voor het verzamelen van duurzaamheidsgegevens.

Rapportagenormen en controle

Wij hanteren nog steeds het Global Reporting Initiative (GRI G3.1) als belangrijkste kader voor onze duurzaamheidsrapportage, waarbij wij rapporteren op niveau A+ (GRI-gecontroleerd). Daarnaast hebben wij gerapporteerd over prestatie-indicatoren die specifiek gelden voor de financiële dienstensector conform het GRI Financial Services Sector Supplement (FSSS).

In 2012 zijn wij van controlerende en certificerende accountant veranderd en gaan samenwerken met KPMG, die wij hebben verzocht om een beperkte controle uit te voeren op het gehele ING in de Samenleving-verslag 2012. Ga voor nadere informatie over het Controleverslag van KPMG naar pagina 79 van het Verslag.

Integratie van financiële en niet-financiële rapportage

Sinds 1995 heeft ING een hoofdstuk over haar duurzaamheidsstrategie opgenomen in het financiële jaarverslag. In 2011 zijn we begonnen met het integreren van gegevens over onze duurzaamheidsprestaties in onze financiële kwartaalberichten. In 2012 bevat het financiële jaarverslag van ING geen apart hoofdstuk meer over duurzaamheid, maar worden relevante updates over onze duurzaamheidsprestaties opgenomen in de diverse hoofdstukken. Wij zijn van mening dat een integrale aanpak van de rapportage de lezer beter in staat stelt onze prestaties in de juiste context te beoordelen. Wij erkennen echter dat voor volledige integratie van de rapportage een verdere aanpassing, afstemming en integratie van systemen en processen nodig zal zijn. Dit is een werk in uitvoering. De publicatiedatum van dit ING in de Samenleving-verslag is afgestemd op die van het jaarverslag 2012 van de ING Groep.

Performance figures